Menu

Visie op zorg / ‘Meer dan zorg alleen’

De woonruimte / het appartement biedt het karakter van een zelfstandige woning. De kleinschaligheid van De Wilgenhoeve biedt de bewoner een veilige leefomgeving waar het prettig en zelfstandig wonen is. De aanwezigheid van 24-uurs zorg en de servicediensten maken dat De Wilgenhoeve zorg biedt die verder gaat dan verzorging alleen.

Het initiatief om de particuliere woonzorgvoorziening De Wilgenhoeve op te richten, is volgens de eigenaren Carla en Eip Aantjes ontstaan vanuit een visie op ouderenzorg.

“Een visie die in onze ogen niet overeenkomt met de zorg zoals die nu veelal in de reguliere zorg geboden wordt en waarbij ons inziens teveel voorbij gegaan wordt aan de wensen en de privacy van de bewoner. Door het aanbieden van 24 uur aanwezigheid van zorg en service willen wij het wonen in de Wilgenhoeve zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen en de levensstijl van de bewoner, waarbij wij de privacy van de bewoner respecteren”

Zorg die verder gaat dan alleen verzorging

Zorg die verder gaat dan alleen verzorging, dat is onze visie. Dat is de visie waaruit wij werken en zorg en service verlenen aan onze bewoners. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid willen we daarbij zo veel mogelijk stimuleren. Zorg verlenen is meer dan de basale zaken als wassen en aankleden. Het is meelopen in het proces van het ouder worden, ondanks de beperkingen die dat veelal met zich meebrengt. Zorg die niet alleen gericht is op lichamelijke gesteldheid, maar ook op geestelijk welbevinden.  Een praatje, een wandeling of meedoen aan activiteiten, binnen De Wilgenhoeve is het allemaal mogelijk!

Respectvol omgaan met diegene die aan onze zorg is toevertrouwd en onszelf proberen te verplaatsen in zijn of haar gevoelens. Op professionele wijze, warme en betrokken zorg, diensten en service verlenen, dat is waar (het team van) De Wilgenhoeve voor staat! We gaan ervan uit dat men hier kan blijven wonen zolang dit medisch verantwoord is. In de praktijk betekent dit dat wij zorg verlenen op het niveau van een verpleeghuis en overplaatsing zelden voorkomt.

Sfeer van wederzijds respect en vertrouwen

Binnen de Wilgenhoeve wordt er gewerkt met een klein team van vaste medewerkers met als gevolg dat er een sfeer kan ontstaan van wederzijds respect en vertrouwen tussen bewoner en medewerker. Deze voorwaarden zijn in onze ogen noodzakelijk om ‘zorg te leveren die verder gaat dan alleen verzorging’ .

Kwaliteit van zorg

De visie van De Wilgenhoeve richt zich sterk op de kwaliteit die nodig en wenselijk is. Om onze visie ‘zorg die verder gaat dan alleen verzorging’ gestalte te geven en uit te dragen is een vast team van gekwalificeerde medewerkers in dienst van De Wilgenhoeve.  Kwaliteit en transparantie zijn belangrijke aspecten binnen De Wilgenhoeve. Kwaliteit in de breedste zin van het woord dus zowel op het gebied van certificering, als van behandelplannen et cetera. De Wilgenhoeve valt onder de kwaliteitswet van de gezondheidszorg en is aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen.

Waar staan wij voor?

Kortom: De Wilgenhoeve is een plaats waar op een waardige en respectvolle wijze 24-uurs zorg verleend wordt aan de ouder wordende mens; zorg en service die aansluit bij de wensen en levensstijl van de bewoner, waarbij de privacy van de bewoner wordt gerespecteerd en de kwaliteit hoog in het vaandel staat!

Terug naar 24-uurs zorg