Menu

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Als Wilgenhoeve stellen wij ons ten doel om het wonen en de zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij streven naar een goed en open overleg tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Dagelijks zijn directie en eindverantwoordelijke aanwezig op de werkvloer. Zij nemen graag de tijd voor uw vragen of opmerkingen. Toch kan zich een situatie voordoen waarin u graag met een onafhankelijke vertrouwenspersoon wil spreken. Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen. Zij hebben een vertrouwenspersoon waar u contact mee op kunt nemen. Dit kan door middel van het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoon@riantverzorgdwonen.nl. Mocht u ook met de vertrouwenspersoon niet tot een -tot uw tevredenheid- oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen. Het e-mailadres hiervoor is: klachtenfunctionaris@riantverzorgdwonen.nl.

Zie bijgevoegde documenten.
Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon
Klachtenreglement RVW voorzieningen