Menu

Verantwoording

De Wilgenhoeve wil een open organisatie zijn die zich verantwoord voor de zorg die zij geven. Deze zorg wordt onder andere in een jaarlijks kwaliteitsplan vastgelegd. Hierin verantwoorden wij ons ook voor de personele bezetting binnen onze woonzorgvoorziening. Daarnaast hebben wij een privacyreglement, vertrouwenspersoon en een klachtenfunctionaris.