Menu

Samenwerking met specialisten in ouderenzorg

De Wilgenhoeve werkt samen met diverse externe specialisten in de ouderenzorg, zoals een ouderenpsychiater, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een diëtiste.

Medische zorg

Indien mogelijk kunt u uw eigen huisarts aanhouden. Als dit niet mogelijk is dan kunt u zich laten inschrijven bij de huisartsenpost van Lexmond. Deze fungeert binnen De Wilgenhoeve als huisarts. Daarnaast wordt de zorgverlening ondersteund door onder anderen een ouderenpsychiater.

De plaatselijke fysiotherapeuten zijn bereid alle consulten binnen woonzorgvoorziening De Wilgenhoeve op zich te nemen. Een ruimte is hiervoor beschikbaar. Ook deze handelingen gaan via uw eigen verzekering.

Ouderenpsychiater

De specifieke problematiek van ouderen vraagt om deskundige behandeling. Hiervoor werkt De Wilgenhoeve samen met een gespecialiseerde ouderenpsychiater.