Menu

Privacy

De aard van onze werkzaamheden brengt met zich mee dat wij veel persoonlijke gegevens van mensen nodig hebben. Om de privacy van onze bewoners te waarborgen en om aan te geven hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, heeft De Wilgenhoeve dit privacyreglement. In dit reglement worden de bepalingen die de wetgever stelt aan de verantwoorde omgang met en de bescherming van persoonsgegevens uitgewerkt. In het kader van de privacy is er ook een functionaris gegevensbescherming binnen de organisatie. Dit is de verantwoordelijkheid van Eip Aantjes.

Privacyreglement