Menu

Kosten wonen en zorg

Het idee dat wonen in een particuliere woonzorgvoorziening slechts voor een enkeling is weggelegd, is een algemeen verbreide misvatting. Natuurlijk is het wel zo dat er een bepaald inkomen of vermogen (eigen huis) aanwezig moet zijn. Als dat er is, dan kan de keuze gemaakt worden voor een particuliere woonzorgvoorziening.

Reguliere ouderenzorg wordt duurder

Momenteel worden de verschillen op financieel vlak met een niet-particuliere woonzorgvoorziening kleiner door het loskoppelen van zorg en wonen binnen de reguliere zorgverlening. Bovendien is de wettelijke bijdrage aan het CAK voor zorg met verblijf in een AWBZ-instelling drastisch verhoogd met ingang van 1 januari 2013.

Huur, maaltijden en servicekosten voor waardig wonen en zorg

In woonzorgvoorziening De Wilgenhoeve betaalt men maandelijks een vast bedrag voor alle diensten. Dit bedrag bestaat uit drie componenten: wonen, maaltijden en servicekosten. Onder dat laatste vatten we die zorg die niet meegenomen kan worden binnen de indicatie, zoals die door het CIZ wordt vastgesteld per bewoner. Deze indicatie, die valt onder de AWBZ- of WMO-zorg, blijkt veelal niet toereikend voor wat wij waardig wonen en passende zorg vinden.
De zorgappartementen van De Wilgenhoeve verschillen qua grootte en variëren in prijs.

Verschillen in eigen bijdrage voor woonzorg

Bovenop dit maandelijkse bedrag komt dus een eigen bijdrage aan het CAK voor de geïndiceerde zorg. Deze is afhankelijk van inkomen en vermogen. Per situatie kan dit nogal verschillen en wij willen u graag verder helpen om dit voor u inzichtelijk te krijgen.