Menu

Over Eip en Carla Aantjes

De huidige eigenaren van particuliere woonzorgvoorziening De Wilgenhoeve zijn Eip en Carla Aantjes.

“In 2005 zijn wij gestart met de Wilgenhoeve. Wij zien De Wilgenhoeve als een plaats waar ouderen, die om welke reden dan ook zorg nodig hebben, zich veilig mogen voelen binnen een beschermde omgeving, die aansluit op de wensen en beleving van iedere bewoner. Wij werken dan ook vanuit deze visie (zie visie op zorg) en kiezen er bewust voor om ‘klein’ en zelfstandig te blijven. Het management op de werkvloer. Korte lijnen tussen bewoners, familie en medewerkers geven een vertrouwensband die in onze ogen onontbeerlijk is voor het verlenen van goede en betrokken zorg en service”.

Carla en Eip Aantjes, wie zijn wij?

Carla (Hagestein, 1963) heeft na haar opleiding ziekenverzorgende, verpleegkundige en diverse aanvullende vervolgopleidingen op het gebied van Management en Gezondheidszorg jarenlange (leidinggevende) ervaring opgedaan in zowel de reguliere als particuliere zorg. Vanaf de start in 2005 van De Wilgenhoeve heeft Carla de dagelijkse leiding over het team van medewerkers dat aan De Wilgenhoeve verbonden is.
Ze is de rode draad binnen De Wilgenhoeve. Naast haar managementtaken is ze ook nog regelmatig ‘een paar extra handen aan het bed’ om zo heel bewust contact te houden met de werkvloer.

Eip (Hei-en Boeicop, 1957) is geboren en getogen op de boerderij waarachter nu De Wilgenhoeve is gebouwd. Op die plaats heeft hij jarenlang een melkvee- en varkensbedrijf geëxploiteerd, waarna hij bewust de keuze heeft gemaakt om het boerenbedrijf te beëindigen en te kiezen voor heel andere richting in zijn ‘carrière’, namelijk het opzetten van een particuliere woonvoorziening in de zorgsector. Als mede-eigenaar bestaan zijn voornaamste taken uit de administratieve en facilitaire werkzaamheden en is hij verantwoordelijk voor de PR. Tevens neemt hij het onderhoud van De Wilgenhoeve voor zijn rekening.

Samen hebben ze drie kinderen: een dochter en twee zonen.