Menu

Omzien en gezien worden

1 december 2013

December is de maand van omzien. Daar ontkom je niet aan. Wat ons betreft waren het meest in het oog springend (en dat hopen we letterlijk!) ons vernieuwde logo en onze vernieuwde website.
Deze site is vaak de eerste kennismaking van (kinderen van) toekomstige bewoners met onze particuliere woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve. De eerste indruk kan heel bepalend zijn. Je hoopt dat de eerste indruk van iets of iemand goed is. Dat is moeilijk te beoordelen, maar tegenwoordig wordt gelukkig alles gemeten…

Ons particulier verzorgingshuis wordt gezien

Als een nieuwe website de lucht in gaat, kan nauwkeurig gezien worden hoeveel bezoekers een nieuwe site trekt en hoelang men daarop blijft ‘hangen’. Met name dat laatste is een belangrijk punt. In een tijd waarin we heel snel afgeleid zijn of waarin iets (in dit geval een site) al snel als te traag of te saai wordt beoordeeld, is dat een kunst: hoe houd je iemands aandacht vast? Na een half jaar in de lucht te zijn met onze site, mogen we met name over dat laatste bijzonder tevreden zijn: de gemiddelde bezoektijd van onze site is lang te noemen en ook het aantal bezochte pagina’s is bijzonder hoog! Blijkbaar wekken we de interesse van onze bezoekers. Dat is uiteraard ook onze bedoeling en het is fijn te constateren dat dit lukt.

Onze particuliere ouderenzorg gaat verder dan verzorging

We hebben geprobeerd om een beeld van ons particulier verzorgingshuis de Wilgenhoeve te laten zien dat overeenkomt met de werkelijkheid. Geen teksten of foto’s die een beeld oproepen dat niet met de werkelijkheid strookt. Natuurlijk vormen een mooi opgemaakt bord eten met daaromheen drie wijnglazen een mooi plaatje en kun je een prachtig verhaal ophangen over architectuur en inrichting. De kerntaak van een particuliere woonzorgvoorziening (maar dat zou in ieder verpleeghuis of verzorgingshuis zo moeten zijn) is echter zorg verlenen die verder gaat dan verzorging.

Bewoners van onze woonzorgvoorziening worden gezien

Wij willen onze bewoners, naast heel goede zorg, een plaats bieden waar zij op een respectvolle wijze worden behandeld, zoveel mogelijk rekening houdend met hun persoonlijke levensstijl en privacy. De omstandigheden waardoor onze bewoners bij ons komen wonen, maken dat zij veelal afhankelijk zijn van diegene aan wiens zorg zij zijn toevertrouwd. Een verantwoordelijke taak en dat vraagt van ons en onze medewerksters continue alertheid: niets mag een vanzelfsprekendheid worden. We moeten altijd na blijven denken waarom bepaalde dingen (verzorging, medicatie) gebeuren. Voor zover verantwoord, rekening houdend met de wensen van onze bewoners.

Het gaat erom dat bewoners zich thuis voelen in ons particulier verzorgingshuis

Dat betekent ook dat een medewerkster soms eens iets meebrengt voor een bewoner of bewoonster uit de stad waar hij of zij altijd gewoond heeft, een boek meeneemt voor hem of haar, of een luisterend oor heeft voor diegene die daaraan behoefte heeft. Wij vragen aan (familie van) onze nieuwe bewoners om een stukje levensgeschiedenis op papier te zetten. Het is belangrijk voor ons als zorgverleners om te weten wat er zoal kan spelen bij een bewoner bij bepaalde gebeurtenissen of perioden in het jaar. Op die wijze kunnen wij op een betrokken manier zorg verlenen en zo zal iemand zich thuis kunnen voelen binnen woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve. Daarin willen wij ons als particulier verpleeghuis, of particuliere woonzorgvoorziening, of verlener van particuliere ouderenzorg (dit schijnen woorden te zijn waarop men zoekt ) onderscheiden van “de rest”. En oh ja, als dit betekent dat er een glas wijn bij het eten hoort, dan is dat er…!

Wij wensen u allen goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014.

Eip en Carla
November 2013