Menu

Nieuwjaarsontmoeting 2014

1 januari 2014

De beste wensen namens particulier verzorgingshuis de Wilgenhoeve

De beste wensen en vooral: een gezond nieuw jaar … want dat is toch maar het allerbelangrijkst! Een veel geuite wens zo rond de jaarwisseling. Met name een goede gezondheid! Een aantal neemt zich dan ook voor om, daar waar mogelijk, daadwerkelijk ‘te werken’ aan die gezondheid. Goede voornemens te over en het feit dat we nadenken over onze gezondheid is op zich al goed. Wat er dan van die goede voornemens overblijft in de loop van 2014? Ach: alle beetjes helpen! De eerste dag van het nieuwe jaar staat bij onze woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve altijd in het teken van de nieuwjaarsontmoeting tussen bewoners, familie en medewerksters. Vanaf 15.00 uur was eenieder welkom om elkaar een goed jaar te wensen.

Gezellige drukte bij nieuwjaarsontmoeting in woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve

Gezien de omstandigheden waarin onze bewoners verkeren is het niet zo van toepassing “En een goede gezondheid” uit te spreken in hun bijzijn. Wel de wens dat men, ondanks de veelal moeizame omstandigheden, toch een goed jaar tegemoet mag zien. Bij particulier verzorgingshuis de Wilgenhoeve stellen we alles in het werk om, in overleg met bewoners, familie, artsen en anderen, die omstandigheden te creëren waarin onze bewoners zich goed verzorgd voelen. Het was een gezellige drukte, deze middag, en met een kleine zestig bezoekers was de opkomst heel groot. Fijn om zo het nieuwe jaar te beginnen. Onder de klanken van onze ‘huisharpiste’ brachten wij een toost uit op het jaar dat voor ons ligt. Onze keukenprinsessen, Gerrie en Anneloes, hadden voor een heerlijk buffet gezorgd voor iedereen.

De eerste wandelingen van 2014 rondom de vijver bij ons verzorgingshuis zijn alweer gemaakt

Inmiddels is het nieuwe jaar een week oud. De prachtige kerstboom voor de Wilgenhoeve, van maar liefst acht meter hoog, is opgeruimd en onze tuinman Floor is druk bezig met snoeiwerk en het omspitten van de grond tussen de struiken. Bij een temperatuur van twaalf(!) graden lijkt het wel voorjaar. Her en der zie je al knoppen en zelfs de mollen zijn actief (da’s dan weer een nadeel van zulk zacht weer). De eerste rondjes om de vijver worden gelopen en met een beetje geluk kun je al even voor de Wilgenhoeve in het zonnetje zitten. De nodige zorgen worden dan al snel uitgesproken over zulke hoge temperaturen in januari. Hoe moet dat als er in februari vorst komt? Zoals mijn vader in zijn boerenwijsheid al zei: “het komt wel goed; een jaar duurt twaalf maanden…”.

Discussie over sluitende verzorgingshuizen

Ondertussen verschijnt er in de kranten weer de discussie over sluitende verzorgingshuizen. Hulpbehoevende ouderen zijn dan aangewezen op thuishulp en/of kinderen. Zoals in de vorige eeuw de bejaardenhuizen kwamen en weer verdwenen, lijken nu de verzorgingshuizen aan de beurt. Met een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) van drie kom je nergens meer binnen. Veel begeleiding wordt afgeschaft en het woord zelfredzaamheid wordt steeds vaker gehoord. Het kan bijna niet anders of dit gaat tot schrijnende situaties leiden.

Bij particulier verzorgingshuis de Wilgenhoeve wordt u goed verzorgd

De zorg die wij binnen woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve verlenen is veelal van een zwaarder gehalte: ZZP 5 en meer, zorg op het niveau van een verpleeghuis. Dat is dan ook de opzet van de Wilgenhoeve: een plaats waar men in zijn of haar laatste levensfase goed verzorgd wordt en waarvandaan men niet meer hoeft te verhuizen. Een plaats waar men niet alleen goed verzorgd wordt, maar ook een plaats waar men zich gekend en gerespecteerd weet. Op die wijze hopen wij ook in het jaar dat voor ons ligt, een plaats te zijn voor onze bewoners waar zij graag wonen, en voor de mensen om hen heen, een plaats te zijn waar zij graag komen. Graag tot ziens!

Eip en Carla
Januari 2014