Menu

De tijd vliegt…

1 november 2014

Het eind van het jaar nadert met rasse schreden en we willen u graag een beetje op de hoogte houden van datgene wat er zoal gepasseerd is de afgelopen maanden. Het valt me op dat het best lastig is om een rubriek als ‘Actueel’ ook werkelijk actueel te houden… Gebeurt er nu zoveel wat de moeite van het vertellen waard is? Het leven gaat zo zijn gang, de tijd ‘vliegt om’ en toch… als je dan terug kijkt op de afgelopen maanden realiseer je jezelf dat er toch eigenlijk wel veel gebeurtenissen zijn geweest waarover iets te vertellen is. Na de mooie zomervakantie (al zullen de ‘augustus-gangers’ daar qua weer wellicht iets anders over denken) en het fraaie najaar is het goed om daar eens bij stil te staan.

Deze zomer kregen twee leerlingen hun ‘speld’ uitgereikt. Suzan en Caroline hebben beiden hun diploma Helpende 2 gehaald. Caroline is inmiddels begonnen aan de opleiding VIG.

3 augustus was een ‘feestdag’ binnen De Wilgenhoeve. Het echtpaar Van Ginkel vierde die dag dat zij 65 jaar getrouwd waren, en een heus optreden van een zeemanskoor viel hen ten deel. Nog maar nauwelijks bijgekomen van de feestelijkheden stond maandag 4 augustus de burgemeester op de stoep om hen te feliciteren met deze mijlpaal. Hij overhandigde het echtpaar een mooie bos bloemen en nam ruim de tijd voor een praatje met het bruidspaar en hun kinderen. Zij poseerden voor de fotograaf en hun foto verscheen zowel in het Algemeen Dagblad als in streekkrant Het Kontakt. Een ingelijste foto kregen zij een week later toegezonden van de gemeente Zederik. Een unieke gebeurtenis waar ze beiden volop van genoten hebben.

Op 4 oktober hebben we de jaarlijkse familie-contactdag gehouden. Wat later dan gebruikelijk, maar niet minder geslaagd. Live pianomuziek van Tanja Ruisch en een heerlijk ‘Mediterraans’ buffet, verzorgt door Gerrie en Anneloes, onze keukenprinsessen.

Afgelopen maand kwam de nieuwe wethouder van de gemeente Zederik op visite, onder wiens hoede het sociaal domein valt. Hij legde een kennismakingsbezoek af en was onder de indruk van ons huis en met name de wijze van zorg verlenen. Er komt de komende tijd veel op het bordje van de gemeenten terecht en de gevolgen hiervan zijn en zullen in de toekomst, zeker voelbaar worden.

De huishoudelijke zorg, middels de WMO, ligt al bij de gemeenten en ook de begeleiding komt onder hun verantwoordelijkheid. Wat de gevolgen hiervan voor ons zijn is nog niet geheel duidelijk, maar we houden de vinger aan de pols en wat er ook verandert: onze wijze van zorg verlenen zal hetzelfde blijven.

Rondom het gebouw is ook het nodige werk verricht de afgelopen maand. De ‘buitenboel’ is opnieuw geschilderd, langs de sloot is een beschoeiing geplaatst, het straatwerk is opgeknapt en deels nieuw aangelegd, de tuin is op plaatsen opnieuw ingeplant en verder geheel winterklaar gemaakt. Veel werk geweest, maar onze fraaie landschapstuin is toch ook een beetje het visitekaartje en voor bezoekers een eerste indruk van De Wilgenhoeve.

Terugkijkend op het afgelopen jaar denk je ook aan de bewoners die ons dit jaar ontvallen zijn. Een aantal die heel lang bij ons gewoond hebben en met wie we een bijzondere band hadden; met hen en met hun familie. Een bewoonster die vanaf de eerste week (augustus 2005) bij ons gewoond heeft en die ‘hoorde’ bij De Wilgenhoeve. Afscheid nemen hoort bij het leven en terugziend op een mensenleven, zijn de verhalen die bij hen horen vaak ontroerend en soms indrukwekkend. Wij maken onze bewoners eigenlijk alleen maar mee in de kwetsbare fase van hun leven, wanneer zij afhankelijk zijn van de zorg die hen gegeven wordt, maar de levensgeschiedenissen die je bij een afscheid hoort, geven soms een heel ander beeld van iemand. Toch proberen wij ons altijd goed ‘voor te bereiden’ wanneer iemand bij ons komt wonen. We vragen om een levensgeschiedenis van hen op papier en zo kan het gebeuren dat er iemand bij je komt wonen die ruim 30 jaar geleden, toen we nog een boerenbedrijf hadden, vanuit zijn functie al bij ons kwam; heel bijzonder! Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe bewoners mogen begroeten en dat is altijd heel bijzonder.

Een grote verandering voor hen om hun vertrouwde omgeving los te moeten laten. Dit is niet altijd gemakkelijk en het kost vaak tijd om De Wilgenhoeve hun nieuwe ‘thuis’ te laten worden. Die tijd geven we hen ruimschoots; figuurlijk gesproken, maar ook letterlijk: meelopen in hun proces kun je dat noemen en daar investeren we veel tijd in. Het geeft dan heel veel voldoening wanneer je merkt dat zij zich van lieverlee thuis gaan voelen. Onze samenwerking met een gespecialiseerde ouderenpsychiater geeft de zorgverlening daarin heel veel ondersteuning.

Vooruitkijkend staat de decembermaand voor de deur. Uiteraard komt Sinterklaas ook weer op bezoek en we hebben een aantal muziekuitvoeringen op het programma staan. December is echter niet altijd de gemakkelijkste maand voor onze bewoners. Net als voor iedereen is het een tijd waarin we geconfronteerd worden met emoties en gevoelens. De vreugde en de warmte van degenen die om je staan, maar des te meer het gemis voelen van zij die niet meer bij je zijn. Wij proberen daarin zo dicht mogelijk bij onze bewoners te staan en een sfeer te scheppen die past bij deze maand, maar die ook recht doet aan de gevoelens van een ieder. Met de kerstdagen besteden we uiteraard extra aandacht aan het eten en bieden kinderen de mogelijk om het kerstdiner bij te wonen.

Het nieuwe jaar starten we zoals gebruikelijk met de nieuwjaarsreceptie op 1 januari. Iedereen is dan uitgenodigd om ’s middags elkaar een goed jaar toe te wensen en dat doen we uiteraard met een hapje en een drankje en onder het genot van live muziek.

Eip en Carla
November 2014

Klik hier voor de foto’s