Menu

10 jaar De Wilgenhoeve

9 oktober 2015

Zaterdag 12 september stonden wij stil bij het feit dat De Wilgenhoeve tien jaar geleden haar eerste bewoners ontving. Zie de fotoreportage. Om precies te zijn: op 3 augustus 2005 mochten wij onze eerste bewoner begroeten. Er ging daarmee, na een intensieve periode van voorbereidingen, een lang gekoesterde wens van ons in vervulling: een huis bieden waar ouderen een plaats vinden waar zij gerespecteerd worden, goede verzorging ontvangen en naar genoegen kunnen wonen op een uniek plekje in het hart van ons land. Als je begint heb je uiteraard diverse beelden voor ogen hoe je een en ander vorm wilt gaan geven. Tien jaar later terugkijkend -want dat doe je uiteraard op zo’n dag- mag je blij, tevreden en dankbaar constateren dat hetgeen je voor ogen had, daadwerkelijk gelukt is. Het was een prachtige middag waar de meeste van onze bewoners ook van hebben kunnen genieten. De vele cadeaus en bloemen die wij deze dag ontvingen hebben ons verrast en doen beseffen dat er waardering is voor datgene waar wij en onze medewerksters dagelijks druk mee zijn. In een grote tent van 10 x 30 meter die achter De Wilgenhoeve was neergezet, ontvingen wij naast heel veel familie en vrienden van onze bewoners ook diverse betrokkenen met wie wij nauw samenwerken in de zorg, alsmede het gehele college van B&W van de gemeente Zederik. We werden vermaakt door een troubadour en een goochelaar en namens de bewoners kregen wij uit handen van de heer Van Woerden en de heer Nonhebel o.a. een tweetal eendenmanden aangeboden voor in de sloot en vijver achter De Wilgenhoeve. Ze zijn inmiddels geplaatst door ‘onze tuinman’ Floor; nu maar hopen dat in het voorjaar de eenden er gebruik van gaan maken. Floor is sowieso een zeer gewaardeerd figuur bij ons en de bewoners; hij zorgt ervoor dat alles rondom De Wilgenhoeve er altijd prachtig verzorgd uitziet: van hanggeraniums in de oude stalraampjes, tientallen prachtige hortensia’s tot en met de bermen die deze zomer (en nu nog) schitterend gebloeid hebben met een mengsel van ‘wilde bloemen’. Werkelijk een lust voor het oog en een bron van voedsel voor de bijen en vlinders. De tuin begint steeds meer een plaats te worden waar onze bewoners veel te vinden zijn, genietend van de prachtige bloemen, vijver en het weid(s)e uitzicht met daarin de melkkoeien van onze buurman (die nog genieten van het feit dat ze dagelijks naar buiten mogen; en wij genieten daar dan weer van…).

Na een heerlijk mediterraans buffet kwam er een einde aan deze middag. Wij kijken met heel veel plezier terug op deze middag en het inspireert en motiveert ons om er vol energie weer tien jaar tegenaan te gaan. Hoe die er uitzien weet natuurlijk niemand, maar dat het anders zal zijn dan de afgelopen tien jaar is wel zeker. De afgelopen jaren hebben de nodige veranderingen in de zorg teweeg gebracht. Door financiën gedwongen heeft de overheid de zorg drastisch gereorganiseerd en ouderen worden steeds meer aangewezen op zichzelf, familie en mantelzorgers in hun omgeving. Verzorgingshuizen sluiten de deuren en alleen zij die een ‘hoge indicatie’ hebben worden nog opgenomen in een verpleeghuis. De particuliere zorg verlening wil een alternatief bieden en een oplossing zijn voor de problematiek die dit alles teweeg brengt. In het klein (en daar zit misschien wel het grote verschil in) wil De Wilgenhoeve zo’n plaats zijn waar men terecht kan als een plek waar men een zekere mate van zelfstandigheid heeft, maar wel met 24-uurs aanwezige zorg. Een zorg die zich uitstrekt tot de laatste levensfase. Een fase waarin er wellicht niet zozeer meer sprake is van zelfstandigheid, meer van afhankelijkheid, maar waarin men weet dat in die afhankelijkheid zorg gegeven wordt die niet alleen deskundig, maar ook zeer persoonlijk en betrokken is. ‘Zorg die verder gaat dan verzorging’ noemen wij dit en daar blijven wij ons de komende tijd weer voor inspannen.