Menu

24-uurs zorg

Een vast team van verzorgenden onder leiding van eigenaresse Carla Aantjes levert 24-uurs zorg op maat aan hulpbehoevende en/of dementerende ouderen (afgestemd op de AWBZ geïndiceerde zorg), waarbij alles van huishoudelijke zorg tot en met intensieve verpleging/verpleeghuiszorg mogelijk is. Dit betreft eveneens de aanvullende zorg, welke overigens niet door het CIZ (Centrum Indicatiestelling) wordt geïndiceerd.

Ouderenzorg met visie

Een zorg die verder gaat dan alleen het leveren van verzorging, maar waarin het erom gaat het wonen op De Wilgenhoeve zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en/of de behoeften van de bewoner.  Het welbevinden van onze bewoners staat hierbij voorop! Een klein vast team van gekwalificeerde medewerkers is hier voor verantwoordelijk.

Kleine groep van vaste verzorgenden

Om deze visie gestalte te geven en uit te dragen is een vast team van gekwalificeerde medewerkers in dienst van De Wilgenhoeve.